خدمات ویژه سازمان ها

واحد آموزش کارگزاری آگاه بر آن است با هدف آشنا کردن کارکنان سازمان ها، شرکت ها و مراکز صنعتی با بازار سرمایه، همایش های عمومی را با توجه به نیاز ایشان و با استفاده از اساتید مجرب برگزار نماید.

>> جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.