تقویم آموزشی

  
>> جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

سال 94
دوره های تخصصی
نام دوره مدت دوره هزینه دوره(ریال) شروع دوره روز و ساعت جزییات وضعیت

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

و طراحی سیستم معاملاتی

12ساعت (4جلسه)

2،160،000

94/12/11 سه شنبه

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال پیشرفته 21ساعت (7جلسه) 3،780،000 94/12/09 یک شنبه

بروشور

در حال ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

( با شرایط ویژه)

12ساعت (4جلسه) 1،500،000 94/12/03 روزهای زوج

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

24ساعت (8جلسه)

3،780،000

94/11/17 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل کاربردی امواج الیوت

12ساعت (4جلسه)

1،890،000 94/11/13 سه شنبه

بروشور

پایان ثبت نام
expert MQL5 نویسی در متاتریدر 24ساعت (4جلسه) 4،320،000 94/11/08 پنج شنبه

بروشور

پایان ثبت نام
MQL فیلتر نویسی در دیده بان بازار 24ساعت (4جلسه) 4،320،000 94/11/08 پنج شنبه

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل بنیادی مقدماتی 15ساعت (5جلسه) 2،430،000 94/11/08 پنج شنبه

بروشور

در حال ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

24ساعت (8جلسه)

3،780،000

94/11/05 دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

( با شرایط ویژه)

12ساعت (4جلسه) 1،500،000 94/11/05 روزهای زوج

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال پیشرفته 21ساعت (7جلسه) 3،780،000 94/10/13 یک شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

و طراحی سیستم معاملاتی

12ساعت (4جلسه)

2،160،000

94/09/23 دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال پیشرفته 21ساعت (7جلسه) 3،780،000 94/09/03 سه شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

(رشت 5دوره )

12ساعت (4جلسه) رایگان 94/09/02 روزهای زوج

بروشور

پایان ثبت نام

ارزش گذاری سهام

24ساعت (4جلسه)

4،320،000

94/08/28 پنج شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

ارزش گذاری سهام

24ساعت (8جلسه)

4،320،000

94/08/27 چهارشنبه

بروشور

پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 12ساعت (4جلسه) 1،500،000 94/08/25 روزهای زوج

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

20% تخفیف

27ساعت (8جلسه)

+ 1 جلسه work shop

3،456،000

94/08/23 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

(اهواز)

12ساعت
(4جلسه)
رایگان 94/08/16 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 12ساعت (4جلسه) 1،500،000 94/08/11 روزهای زوج

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل کاربردی امواج الیوت

12ساعت (4جلسه)

+1جلسه work shop

2،430،000 94/08/11 دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

و طراحی سیستم معاملاتی

12ساعت (4جلسه)

2،160،000

94/08/05 سه شنبه

بروشور

پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 12ساعت (4جلسه) 1،500،000 94/08/11 روزهای زوج

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل نمودارها با استراتژی گن

20%تخفیف

24ساعت
(6جلسه)
3،456،000 94/07/09 پنج شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

و طراحی سیستم معاملاتی

12ساعت (4جلسه)

2،160،000

94/07/07 سه شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

20% تخفیف

24ساعت (8جلسه)

+ 1 جلسه work shop

3،456،000

94/07/12 یکشنبه

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال پیشرفته 21ساعت
(8جلسه)
3،780،000 94/06/21 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 12ساعت
(4جلسه)
1،080،000 94/06/19 روزهای فرد

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24ساعت
(8جلسه)
3،780،000 94/06/02 دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

کارگاه آموزشی work shop تکنیکال

20% تخفیف

6ساعت
(2جلسه)
945،000 94/05/19 دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل کاربردی امواج الیوت 12ساعت
(4جلسه)
1،890،000 94/05/17 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 12ساعت
(4جلسه)
1،080،000 94/05/15 پنج شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل نمودارها با استراتژی گن

24ساعت
(6جلسه)
4،320،000 94/05/08 پنج شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

کارگاه آموزشی work shop تکنیکال

20% تخفیف

6ساعت
(2جلسه)
945،000 94/04/31 چهارشنبه

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24ساعت
(8جلسه)
3،780،000 94/04/23 سه شنبه

بروشور

پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 12ساعت
(4جلسه)
1،080،000 94/03/16 شنبه و دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24ساعت
(8جلسه)
3،780،000 94/03/11 دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال پیشرفته 21ساعت
(8جلسه)
3،780،000 94/03/10 یکشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

(اهواز)

12ساعت
(4جلسه)
1،080،000 94/02/17 پنج شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل نمودارها با استراتژی گن

24ساعت
(6جلسه)
4،320،000 94/02/03 پنج شنبه

بروشور

پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 12ساعت
(4جلسه)
1،080،000 94/01/29 شنبه و دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24ساعت
(8جلسه)
3،780،000 94/01/26 چهارشنبه

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال پیشرفته 21ساعت
(7جلسه)
3،780،000 94/01/25 سه شنبه

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل کاربردی امواج الیوت 12ساعت
(4جلسه)
1،890،000 94/01/23 یکشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

(اهواز)

24 ساعت
(4 جلسه)
3،780،000 94/01/21 جمعه

بروشور

پایان ثبت نام

آرشیو دوره های برگزار شده در سال 1392

آرشیو دوره های برگزار شده در سال 1393