تقویم آموزشی

  
>> جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
  

زمستان 1393
دوره های تخصصی
نام دوره مدت دوره هزینه دوره(ریال) شروع دوره روز و ساعت جزییات وضعیت
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24ساعت
(8جلسه)
3،780،000 93/12/02 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل تکنیکال مقدماتی

(کرمانشاه)

24 ساعت
(6 جلسه)
3،780،000 93/11/24 جمعه

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل کاربردی امواج الیوت 12ساعت
(4جلسه)
1،890،000 93/11/13 دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال پیشرفته 21ساعت
(7جلسه)
3،780،000 93/10/28 یکشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

تحلیل نمودارها با استراتژی گن

24ساعت
(6جلسه)
4،320،000 93/10/11 پنج شنبه

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24ساعت
(8جلسه)
3،780،000 93/10/09 سه شنبه

بروشور

پایان ثبت نام

پاییز 1393
دوره های تخصصی
نام دوره مدت دوره هزینه دوره(ریال) شروع دوره روز و ساعت جزییات وضعیت
تحلیل بنیادی مقدماتی 15ساعت
(5 جلسه)
2،430،000 93/09/12 چهارشنبه

بروشور

پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 12ساعت
(4جلسه)
1،080،000 93/09/10 دوشنبه و چهارشنبه

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24ساعت
(8جلسه)
3،780،000 93/09/08 شنبه

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال پیشرفته 21ساعت
(7جلسه)
3،780،000 93/09/03 دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذارle="color: #CCCCCC">پایان ثبت نام

مفاهیم اولیه و فرآیند معاملات آتی در بورس کالا
(ویژه متقاضیان اخذ کد معاملاتی آتی)
8 ساعت
(2 جلسه)
700،000 93/05/21 سه شنبه و چهارشنبه بروشور پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24ساعت
(8جلسه)
3،780،000 93/05/19 یکشنبه بروشور پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

(اهواز)

12 ساعت
(4 جلسه)
1،080،000 93/05/16 یکشنبه بروشور پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال پیشرفته 21ساعت
(7جلسه)
3،780،000 93/05/15 چهارشنبه بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 12ساعت
(4جلسه)
1،080،000 93/05/12 یکشنبه

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل بنیادی پیشرفته 18ساعت
(6جلسه)
2،970،000 93/04/30 دوشنبه

بروشور

پایان ثبت نام
تحلیل کاربردی امواج الیوت 12ساعت
(4جلسه)
1،890،000 93/04/22 یکشنبه بروشور پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24ساعت
(8جلسه)
3،780،000 93/04/14 شنبه بروشور پایان ثبت نام
مفاهیم اولیه و فرآیند معاملات آتی در بورس کالا
(ویژه متقاضیان اخذ کد معاملاتی آتی)
8 ساعت
(2 جلسه)
700،000 93/04/10 سه شنبه و چهارشنبه بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 12ساعت
(4جلسه)
1،080،000 93/04/08 یکشنبه و سه شنبه بروشور پایان ثبت نام
تحلیل کاربردی امواج الیوت 12ساعت
(4جلسه)
1،890،000 93/04/04 چهارشنبه بروشور پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24ساعت
(8جلسه)
3،780،000 93/04/03 سه شنبه بروشور پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال پیشرفته 21ساعت
(7جلسه)
3،780،000 93/04/02 دوشنبه بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 12ساعت
(4جلسه)
1،080،000 93/04/01 یکشنبه و سه شنبه بروشور پایان ثبت نام

بهار 1393
دوره های تخصصی
نام دوره مدت دوره هزینه دوره(ریال) شروع دوره روز و ساعت جزییات وضعیت
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9ساعت
(3جلسه)
800،000 93/03/27 سه شنبه بروشور پایان ثبت نام
تحلیل بنیادی مقدماتی 15ساعت
(5 جلسه)
2،430،000 93/03/26 دوشنبه بروشور پایان ثبت نام
مفاهیم اولیه و فرآیند معاملات آتی در بورس کالا
(ویژه متقاضیان اخذ کد معاملاتی آتی)
8 ساعت
(2 جلسه)
550،000 93/03/20 سه شنبه و چهارشنبه بروشور پایان ثبت نام
تحلیل بنیادی مقدماتی(اهواز) 15ساعت
(5جلسه)
1،800،000 93/03/16 جمعه بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 12ساعت
(4 جلسه)
1،080،000 93/03/10 شنبه و دوشنبه بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 93/02/28 یکشنبه و سه شنبه بروشور پایان ثبت نام

آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه

(اهواز)

9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 93/02/21 یکشنبه بروشور پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24 ساعت
(8 جلسه)
3،000،000 93/02/21 یکشنبه ها بروشور پایان ثبت نام
مفاهیم اولیه و فرآیند معاملات آتی در بورس کالا
(ویژه متقاضیان اخذ کد معاملاتی آتی)
8 ساعت
(2 جلسه)
550،000 93/02/20 شنبه و یکشنبه بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 93/02/07 یکشنبه و سه شنبه بروشور پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24 ساعت
(8 جلسه)
3،000،000 93/02/06 شنبه ها بروشور پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24 ساعت
(8 جلسه)
3،000،000 93/02/01 دوشنبه بروشور پایان ثبت نام
مفاهیم اولیه و فرآیند معاملات آتی در بورس کالا
(ویژه متقاضیان اخذ کد معاملاتی آتی)
8 ساعت
(2 جلسه)
550،000 93/01/26 سه شنبه و چهارشنبه بروشور پایان ثبت نام
تحلیل بنیادی مقدماتی 15 ساعت
(5 جلسه)
1،800،000 93/01/25 دوشنبه ها بروشور پایان ثبت نام
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه 9 ساعت
(3 جلسه)
800،000 93/01/24 یکشنبه و سه شنبه بروشور پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال مقدماتی 24 ساعت
(8 جلسه)
3،000،000 93/01/20 چهارشنبه بروشور پایان ثبت نام
تحلیل تکنیکال پیشرفته 24 ساعت
(8 جلسه)
3،500،000 93/01/19 سه شنبه بروشور پایان ثبت نام

آرشیو دوره های برگزار شده در سال 1392